– Praktyki

Baner IH Logo PANS

Konsultacje w sprawie praktyk:

01dr Maria Fudali – Pyszka
email: m.fudali-pyszka@pwsz.glogow.pl
Pedagogika I stopnia

02 dr Alicja Ostrowska
email: a.ostrowska@pwsz.glogow.pl
Pedagogika II stopnia

03 mgr Ewa Pastor
email: pastor@pwsz.glogow.pl
Nowe Media

PEDAGOGIKA I stopień

 • Dziennik praktyk
 • Program praktyk
 • Sylabus
 • Regulamin praktyk
 • Wzór sprawozdania

PEDAGOGIKA II stopień

 • Dziennik praktyk
 • Program praktyk
 • Sylabus

PEDAGOGIKA studia jednolite magisterskie (PPiW)

 • Dziennik praktyk
 • Program praktyk

NOWE MEDIA

 • Dziennik praktyk
 • Program praktyk
 • Sylabus
 • Regulamin praktyk
 • Przykładowe jednostki organizacyjne

Pozostałe dokumenty
Regulamin studenckich praktyk zawodowych

Zał. nr 1. do Regulaminu praktyk
Dziennik praktyk

F.1Wzór umowy (porozumienia) o studencką praktykę zawodową

F.1aPorozumienie ze studentem odbywającym praktyki w Uczelni

F.2Wzór umowy grupowej o studencką praktykę zawodową

F.3Oświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej w ramach pracy zawodowej

F.4Oświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej w ramach prowadzenia działalności gospodarczej

F.5Oświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej w ramach wolontariatu

F.6Karta przebiegu praktyki

F.7Sprawozdanie studenta z przebiegu praktyki zawodowej

F.8Opinia studenta o przebiegu praktyki zawodowej

F.9Zaliczenie praktyk przez opiekuna praktyk zawodowych

Zał. nr 2. do Regulaminu praktyk
Sprawozdanie zbiorcze opiekuna praktyk z realizacji studenckich praktyk zawodowych

Dokumenty związane:

1. Programy praktyk zawodowych
2. Sylabus/Karta przedmiotu

Back to top