– Pracownie

Baner IH Logo PANS

Zadaniem pracowni jest wyposażenie studentów pedagogiki w podstawowe kompetencje z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej (w tym zwłaszcza diagnozy o charakterze przesiewowym), aby w pracy zawodowej potrafili efektywnie wspierać rozwój i edukację swoich podopiecznych. Powinni być oni zatem przygotowani do profesjonalnego monitorowania w swojej codziennej działalności rozwoju dzieci, zwłaszcza pod kątem występujących u nich deficytów i zaburzeń wpływających na efektywność procesów edukacyjnych, zwłaszcza dydaktycznych. Nauczyciel /terapeuta powinien (zwłaszcza na wczesnych etapach edukacyjnych) dostrzec i wstępnie diagnozować te problemy, aby możliwie szybko i kompetentnie skierować dzieci /uczniów do dalszych badań i konsultacji specjalistycznych. Właśnie przygotowaniu do tej wstępnej diagnozy, ale i realizacji podstawowych oddziaływań terapeutycznych służyć mają zajęcia prowadzone w Pracowni Diagnozy i Terapii Pedagogicznej przez specjalistów – praktyków posiadających bogate doświadczenie w zakresie diagnozy i terapii dzieci.

Pracownia współpracuje ze specjalistami (m.in. położną, pediatrą, optometrystą i neurologopedą), którzy prowadzą swoje zajęcia w ramach wyodrębnionych gabinetów (pediatrii, położniczym, diagnozy i terapii widzenia, diagnozy i terapii słuchu, nowoczesnych pedagogicznych metod i technik diagnostycznych oraz pedagogiki ciała).

Aktualnie Pracownia funkcjonuje głównie poprzez szkolenia i webinaria prowadzone online. W trakcie tych zajęć oraz dodatkowych szkoleń praktycznych przygotowywani są studenci zgłaszający chęć uczestnictwa w terenowych badaniach screeningowych, które będą realizowane w przedszkolach oraz w klasach początkowych szkół podstawowych. Uczestniczyć w zajęciach mogą również studenci innych kierunków, a także zainteresowani wykładowcy po zalogowaniu się na platformie.

Więcej informacji znajdą Państwo na profilu grupy FB PDiTP: Link

Kierownik Pracowni: dr hab. Marian Marcinkowski, prof. PWSZ

W RAMACH KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW

INSTYTUTU HUMANISTYCZNEGO PWSZ W GŁOGOWIE

Czym jest Terapia filozoficzna?

Amman świątynia HerkulesaTerapia filozoficzna jest wspólną rozmową na najważniejsze egzystencjalne tematy, których punktem wyjścia są wybrane fragmenty tekstów starożytnych i współczesnych filozofów. Podczas spotkań PTF sięgamy do absorbujących człowieka od tysiącleci podstawowych pytań i prób ich rozwiązania.

Celem spotkań Pracowni jest refleksja, katharsis (oczyszczenie), metanoia (zmiana myślenia) – czyli próba stania się lepszym; zmiana, tego co człowiek nie akceptuje w sobie, z czym się zmaga, czyli sokratejskie „oczyszczenie duszy”. Nie jest to oczywiście terapia w pełnym tego słowa znaczeniu, ponieważ nie ma tu ani terapeuty, ani pacjentów. Jest grupa życzliwych sobie osób, wspólnie poszukujących odpowiedzi na trudne pytania, wzajemnie uczących się, a zarazem nie narzucających sobie własnego autorytarnego stanowiska.

Wydaje się, że szczególnie w dobie pandemii COVID-19 (oraz po jej zakończeniu) terapia filozoficzna można stać się pomocnym narzędziem wspierającym osoby, zmagające się z jej psychicznymi następstwami.

Co daje nam Terapia filozoficzna?

Terapia filozoficzna daje nam głębsze rozumienie świata, zachodzących w nim szybkich przemian społecznych i naszego w nim miejsca; odnalezienie własnej, często zagubionej tożsamości i szczęścia; znalezienie dystansu i „spokoju ducha” oraz umiejętności mądrego cieszenia się chwilą. To wszystko można osiągnąć, podążając śladami Sokratesa, Epikura, Seneki, Cycerona, Epikteta, Marka Aureliusza i wielu innych antycznych filozofów, którzy tak jak my próbowali zmierzyć się z pytaniem: jak żyć? Niemal cała filozofia hellenistyczna i rzymska stanowi próbę odpowiedzi na to pytanie, sprowadzając filozofię do praktycznej nauki życia, walki człowieka  z jego wadami i namiętnościami. Terapia filozoficzna jest właśnie duchowym ćwiczeniem, „lekarstwem”, „sztuką życia”, obligującym nas do pracy nad sobą, do terapii, prowadzącej do wyzbycia się lęków i do rozwiązania najważniejszych egzystencjalnych problemów. Wsparcie w tym duchowym ćwiczeniu mogą zapewnić nam współcześni uczeni (np. Pierre Hadot), którzy od kilkudziesięciu lat z dużym powodzeniem na Zachodzie Europy i Ameryce Północnej popularyzują terapię filozoficzną. Spore doświadczenie w tej materii mają również nasi południowi sąsiedzi – Słowacy (Uniwersytet w Trnavie).

Więcej na temat założeń terapii filozoficznej można znaleźć w moim artykule pt. : Terapia filozoficzna w publikacjach i praktyce Urszuli Wolskiej, „Paideia” 2/2020, s. 195-210

Metoda pracy:

Gereza

Odpowiedź na pytanie: „jak żyć” i inne egzystencjalne pytania, odnajdujemy właśnie w tekstach w/w autorów starożytnych i współczesnych. Podczas

zajęć PTF posiłkujemy się właśnie nimi – czytamy  je i rozmawiamy. Rozmowa odbywa się zawsze w życzliwej atmosferze i akceptacji osoby-rozmówcy.

Gość specjalny:

W dn. 10 marca 2021 gościem specjalnym PTF była Pani dr Urszula Wolska – filmowiec, filozof, terapeuta – specjalizująca się w terapii filozoficznej, prowadząca w Warszawie Gabinet Terapii Filozoficznej, autorka licznych książek poświęconej tej problematyce. Najważniejsze z nich to:

Artykuły dr Wolskiej ukazują się również w redagowanym przede mnie roczniku „Paideia” (nr 2 i 3): https://collegiumverum.pl/paideia/.

Referat Urszuli Wolskiej został bardzo ciepło przyjęty przez studentki PWSZ. Bardzo serdecznie dziękuję dr Wolskiej za przyjęcie zaproszenia, mając nadzieję na kontynuowanie kolejnych spotkań w ramach prac PTF.

Zachęcam do odwiedzenia strony Gabinetu Terapii Filozoficznej w Warszawie: http://gabinetfilozoficzny.com/.

Osiągnięcia:

PTF może pochwalić się swoim sukcesem. Pani Aneta Szlama – studentka Pedagogiki PWSZ – przygotowała pod moim kierunkiem pracę magisterską pt. Terapeutyczne aspekty filozofii stoickiej w Rozmyślaniach Marka Aureliusza i Diatrybach Epikteta z Hierapolis, która zostanie opublikowana w formie książki przez Wydawnictwa: PWSZ w Głogowie i von Borowiecky w Radzyminie-Warszawie. Gorąco polecam pracę A. Szlamy. Jest to praca nowatorska, ponieważ stanowi pierwsze w Polsce opracowanie terapii filozoficznej Epikteta. Gratuluję Autorce!

Kontakt:

Zainteresowanych udziałem w pracach PTF, proszę o zgłoszenie na adres mailowy: m.krasnodebski@g.pwsz.glogow.pl

O PTF w mediach:

1.     https://regionfan.pl/terapia-filozoficzna-glogowie/

2.     http://www.radioplus.pl/wiadomosci-lokalne-czytaj/127953/rusza_pracownia_terapii_filozoficznej

3.     https://www.youtube.com/watch?v=fNaXguzh0Vo

Dr hab. Mikołaj Krasnodębski, prof. PWSZ w Głogowie

Back to top