Instytut humanistyczny

Baner IH Logo PANS

Instytut Humanistyczny

Jest to jeden z pierwszych instytutów, który od samego początku określał drogę i misję PANS w Głogowie. Jego ważną częścią jest pedagogika – od roku 2016 roku prowadzimy ten kierunek nie tylko na poziomie licencjatu, ale i na poziomie studiów magisterskich. Istotną propozycją od zawsze jest też kierunek, który nie tylko odpowiada potrzebom współczesności, ale i wnosi na Uczelnię ducha artyzmu i kreatywności. W przeszłości były to: edukacja artystyczna w zakresie nauk plastycznych, kulturoznawstwo, grafika. Obecnie zaś jest to kierunek nowe media.

Filmy nowych mediów

NASZA MISJA

Misją naszego instytutu jest wykształcenie profesjonalistów gotowych do podjęcia pracy zawodowej – czy to jako pedagoga, czy też jako specjalisty od nowych mediów. Jednocześnie chcemy zadbać, aby byli to także ludzie świadomi, empatyczni, komunikatywni, którzy w swojej pracy będą odznaczali się przestrzeganiem praw etyki i kultury osobistej. Dbamy o to, aby otrzymali tu potrzebną wiedzę, zdobyli praktykę, a także nauczyli się otwartości na drugiego człowieka i problemy społeczne. Dlatego też obok głównego nurtu edukacji proponujemy studentom zaangażowanie w wolontariat, koło naukowe, pracownię diagnozy pedagogicznej czy pracownię terapii filozoficznej.

NASZE ZASOBY

Naszą największą wartością są i będą ludzie – studenci i wykładowcy. Kadrę instytutu stanowią naukowcy pochodzący z Głogowa i tu mieszkający, a także specjaliści, którzy przyjeżdżają do nas z Zielonej Góry, Wrocławia, Warszawy, Kalisza. Ponadto zajęcia prowadzą praktycy, którzy na co dzień pracują także w swoich zawodach – jako kuratorzy sądowi, pedagodzy, terapeuci, graficy, edytorzy, redaktorzy, reżyserzy. Aby cały proces edukacji przebiegał na wysokim poziomie, nie brak także odpowiednich sprzętów i dobrze wyposażonych sal.

BLISKOŚĆ I LOKALNOŚĆ

Naszym atutem są kameralność i regionalizm. Kameralność – z racji na studia odbywające się w małych grupach, dobry kontakt z wykładowcami i dziekanatem, co pozwala na bardziej indywidualne podejście do studenta. Regionalizm – ponieważ istniejemy przede wszystkim dla naszego regionu i staramy się kultywować jego historię.

 

Back to top