– Public Relations, Social Media i reklama

Baner IH Logo PANS

Specjalność ta pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu public relations, social media i reklamy. Ma na celu przekazanie najnowszej wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do projektowania i realizacji działań na rzecz kreowania wizerunku firmy lub organizacji.

Ukończenie specjalności pomaga w rozumieniu potrzeby tworzenia programów komunikowania się organizacji z otoczeniem oraz pogłębia znajomość technik, narzędzi i warunków współczesnej komunikacji społecznej. Specjalność ta pozwoli uczestnikom sprawnie poruszać się w obszarze mediów społecznościowych, tworzyć wartościowe treści na potrzeby współczesnej komunikacji. Pozwala także na zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych z szeroko pojętą branżą reklamową.

Pogłębiona wiedza teoretyczna z zakresu reklamy łączy się z wiedzą specjalistyczną, jako elementem rynkowej komunikacji firm i przedsiębiorstw. Zdobyta wiedza daje absolwentom znajomość procesów, mechanizmów i metod celowego, efektywnego i adekwatnego komunikowania się w wysoce rozwiniętych współczesnych społeczeństwach, także w kontekście coraz dynamiczniej rozwijającego się systemu medialnego i ekonomicznego. Przedmioty i bloki specjalnościowe pozwalają na zdobycie kompetencji praktycznych dopasowanych do kontekstu rynkowego.

Back to top